Norges Bank

Staff Memo

Har strukturell likviditet større påvirkning på Nibor-påslaget enn tidligere?

Forfatter:
Marius Hagen og Kjetil Stiansen
Serie:
Staff Memo
Nummer:
14/2023

Sammendrag

De senere årene har likviditetspremien på å bytte til seg kroner mot dollar, den såkalte OIS-basisen, utgjort en større andel av Nibor-påslaget enn tidligere. Flere har pekt på lav strukturell likviditet og bankers tilpasning til likviditetskrav (LCR) som årsaken. I dette Staff memoet estimerer vi i hvilken grad disse faktorene har påvirket denne likviditetspremien, og om dette har endret seg over tid. Resultatene indikerer at sammenhengen mellom strukturell likviditet og OIS-basisen har blitt sterkere, men at oppgangen i OIS-basisen de siste årene også skyldes lavt nivå på strukturell likviditet.

Staff Memo inneholder utredninger og dokumentasjon skrevet av Norges Banks ansatte og andre forfattere tilknyttet Norges Bank. Synspunkter og konklusjoner i arbeidene er ikke nødvendigvis representative for Norges Bank.

ISSN 1504-2596 (online)

Publisert 23. juni 2023 10:00
Publisert 23. juni 2023 10:00