Norges Bank

Staff Memo

Norske boligeiere har god gjeldsbetjeningsevne

Forfatter:
Kjersti-Gro Lindquist, Haakon Solheim, Bjørn Helge Vatne
Serie:
Staff Memo
Nummer:
8/2022

Sammendrag

Gjeldsbetjeningsevne handler om å ha midler til å dekke utgifter til livsopphold og kostnader knyttet til å betjene lån. Vi bruker opplysninger på husholdningsnivå til å beregne et anslag på normale utgifter til livsopphold som dekker mat, annet alminnelig forbruk, strøm og faste utgifter på bolig, så vel som renteutgifter. Vi kobler dette opp mot informasjon om husholdningenes inntekt, gjeld, finansielle formue og boligformue. Litt over 1 prosent av husholdninger med bolig manglet inntekt til å dekke normale utgifter og rentekostnader i 2020. Halvparten av disse hadde mulighet til å dekke likviditetsunderskuddet ved å trekke på finansiell formue eller øke sitt boliglån. Vi viser hvordan økte priser på mat og strøm og høyere rente påvirker antallet husholdninger med svak gjeldsbetjeningsevne og andelen av gjeld som holdes av denne gruppen. Andelen husholdninger som kan få problemer med å betjene gjelden, vil øke ved en rask og markert økning i rentenivået. Gitt forholdet mellom gjeld og inntekt i 2020, er det først når renten kommer over 5 prosent at andelen i problemer stiger markert i andre grupper enn de med lavest inntekt.

Staff Memo inneholder utredninger og dokumentasjon skrevet av Norges Banks ansatte og andre forfattere tilknyttet Norges Bank. Synspunkter og konklusjoner i arbeidene er ikke nødvendigvis representative for Norges Bank.

ISSN 1504-2596 (online)

Publisert 9. november 2022 10:00
Publisert 9. november 2022 10:00