Norges Bank

Staff Memo

Myndighetenes støtteordninger under koronapandemien har dempet kredittrisikoen i foretakene

Forfatter:
Ida Nervik Hjelseth, Haakon Solheim og Bjørn H. Vatne
Serie:
Staff Memo
Nummer:
3/2021

Etter at koronapandemien brøt ut, har myndighetene innført en rekke tiltak rettet mot næringslivet. Støtten har i stor grad blitt gitt til de næringene som er hardest rammet av pandemien og smitteverntiltakene. En betydelig andel av bankenes lånekunder i disse næringene har mottatt støtte fra en eller flere ordninger. Det har trolig bidratt til å dempe risikoen for utlånstap i bankene.

Staff Memo inneholder utredninger og dokumentasjon skrevet av Norges Banks ansatte og andre forfattere tilknyttet Norges Bank. Synspunkter og konklusjoner i arbeidene er ikke nødvendigvis representative for Norges Bank.

ISSN 1504-2596 (online)

Publisert 18. mars 2021 10:00
Publisert 18. mars 2021 10:00