Norges Bank

Staff Memo

Kostnadseffektiviseringen til de norske bankene kan forklares med automatisering og digitalisering

Forfatter:
Henrik Andersen
Serie:
Staff Memo
Nummer:
9/2020

De norske bankene har redusert driftskostnadene betydelig de siste tiårene, både i forhold til inntektene og eiendelene. Det har gjort bankene mer robuste mot økte tap og redusert faren for kriser. I dette memoet analyserer jeg hvordan kostnadene er redusert og hva som har vært de viktigste drivkreftene bak kostnadseffektiviseringen. Resultatene tyder på at automatisering og digitalisering av bankdriften har spilt en sentral rolle for effektiviseringen.

Staff Memo inneholder utredninger og dokumentasjon skrevet av Norges Banks ansatte og andre forfattere tilknyttet Norges Bank. Synspunkter og konklusjoner i arbeidene er ikke nødvendigvis representative for Norges Bank.

ISSN 1504-2596 (online)

Publisert 6. november 2020 14:00
Publisert 6. november 2020 14:00