Norges Bank

Staff Memo

Hvordan vurdere systemrisikobufferen for bankene?

Forfatter:
Sverre Mæhlum og Magdalena D. Riiser
Serie:
Staff Memo
Nummer:
11/2019

Siden 2013 har det vært krav om at norske banker skal holde en systemrisikobuffer på tre prosent. Kravet begrunnes med strukturelle sårbarheter i økonomien og finanssystemet. Finansdepartementet har foreslått å øke bufferkravet til 4,5 prosent. Det foreligger ikke noe rammeverk i Norge eller EU for bruk av systemrisikobufferen. Landene som har innført bufferen, har benyttet ulike indikatorer og gitt ulike begrunnelser. I dette memoet vurderer vi indikatorer og et mulig rammeverk for systemrisikobufferen i Norge. Vi finner flere strukturelle trekk ved banksektoren som tilsier at systemrisikoen i Norge er høy, og mye tyder på at den strukturelle systemrisikoen har økt de siste årene.

Staff Memo inneholder utredninger og dokumentasjon skrevet av Norges Banks ansatte og andre forfattere tilknyttet Norges Bank. Synspunkter og konklusjoner i arbeidene er ikke nødvendigvis representative for Norges Bank.

ISSN 1504-2596 (online)

Publisert 25. november 2019 13:25
Sist endret 27. februar 2020 15:00
Publisert 25. november 2019 13:25
Sist endret 27. februar 2020 15:00