Norges Bank

Staff Memo

Norske bankers tilpasning til økte kapitalkrav

Forfatter:
Hanna Winje og Lars-Tore Turtveit
Serie:
Staff Memo
Nummer:
14/2014

Bankene har de siste årene økt kapitaldekningen for å møte strengere krav fra myndighetene. I dette Staff Memoet ser vi på hvordan de største norske bankene har tilpasset seg økte kapitalkrav over de siste fem årene. Vi finner at tilpasningen hovedsakelig har skjedd ved oppbygging av egenkapital gjennom tilbakeholdt overskudd. Samtidig har bankenes risikovektede eiendeler falt, selv om deres samlede eiendeler har vokst gjennom perioden. Det trekker også kapitaldekningen opp.

Staff Memo inneholder utredninger og dokumentasjon skrevet av Norges Banks ansatte og andre forfattere tilknyttet Norges Bank. Synspunkter og konklusjoner i arbeidene er ikke nødvendigvis representative for Norges Bank.

ISSN 1504-2596 (online)

Publisert 28. oktober 2014 10:00
Publisert 28. oktober 2014 10:00