Norges Bank

Staff Memo

Eksponeringsalternativer i norske kroner og virkningen på kronekursen

Forfatter:
Marit Øwre-Johnsen og Alexander Flatner
Serie:
Staff Memo
Nummer:
11/2014

Tall fra Bank for International Settlements (BIS) viser at ikke-finansielle aktørers andel av valutaomsetningen falt fra 24 prosent til 9 prosent av den globale omsetningen fra april 1998 til april 2013.

Hvordan de finansielle aktørene får eksponering i norske kroner og hva kronene plasseres i, kan ha betydning for kronekursen og prisene på norske verdipapirer. I dette notatet gir vi en oversikt over ulike plasseringsmuligheter for utenlandske finansielle aktører som ønsker eksponering i norske kroner. Videre ser vi på hvordan de ulike alternativene påvirker kronekursen.

Staff Memo inneholder utredninger og dokumentasjon skrevet av Norges Banks ansatte og andre forfattere tilknyttet Norges Bank. Synspunkter og konklusjoner i arbeidene er ikke nødvendigvis representative for Norges Bank.

ISSN 1504-2596 (online)

Publisert 7. juli 2014 14:00
Publisert 7. juli 2014 14:00