Norges Bank

Staff Memo

Forventningsdrevet gjeldskrise og mottiltak

Forfatter:
Av Gisle Natvik og Lene Sauvik
Serie:
Staff Memo
Nummer:
7/2013

Vi diskuterer tiltakene for å dempe eurokrisen i lys av en enkel teori om forventningsdrevne gjeldskriser.

Staff Memo inneholder utredninger og dokumentasjon skrevet av Norges Banks ansatte og andre forfattere tilknyttet Norges Bank. Synspunkter og konklusjoner i arbeidene er ikke nødvendigvis representative for Norges Bank.

ISSN 1504-2596 (online)

Publisert 22. mars 2013 14:30
Publisert 22. mars 2013 14:30