Norges Bank

Staff Memo

Norges Banks kostnader ved kjøp av valuta til Statens pensjonsfond utland

Forfatter:
Sigbjørn Atle Berg, Markedsoperasjoner og analyse
Serie:
Staff Memo
Nummer:
4/2013

Norges Bank har siden Statens pensjonsfond utland (tidligere Statens petroleumsfond) ble opprettet hatt ansvaret for å skaffe den valutaen som hver måned har vært overført til pensjonsfondet. Norges Bank har derfor kjøpt valuta for senere salg til staten, som jo eier pensjonsfondet. Dette notatet søker å tallfeste kostnadene og risikoen for Norges Banks årsresultat som følger av denne måten å organisere valutatilførselen på.

Staff Memo inneholder utredninger og dokumentasjon skrevet av Norges Banks ansatte og andre forfattere tilknyttet Norges Bank. Synspunkter og konklusjoner i arbeidene er ikke nødvendigvis representative for Norges Bank.

ISSN 1504-2596 (online)

Publisert 13. mars 2013 10:30
Publisert 13. mars 2013 10:30