Norges Bank

Staff Memo

Nye prinsipper for finansiell infrastruktur

Forfatter:
Bjørn Bakke, Vigdis Husevåg og Sigrid Igland, Finansiell infrastruktur
Serie:
Staff Memo
Nummer:
3/2013

For å fremme finansiell stabilitet har samarbeidsorganer for sentralbanker og tilsynsmyndigheter utarbeidet nye internasjonale prinsipper for finansiell infrastruktur. Prinsippene skal bidra til at finansielle transaksjoner blir gjort opp og registrert på en god måte. Hvis infrastrukturen ikke er robust og effektiv, kan det føre til at risiko spres mellom deltakere og at markeder i verste fall bryter sammen. Ettersom finansmarkedene er globale, bør prinsipper og reguleringer de er underlagt, gjelde på tvers av landegrensene. I denne artikkelen drøfter vi hvordan Norges Bank kan bruke de nye prinsippene i sin overvåking av infrastrukturen og vi går gjennom hva som er nytt i forhold til tidligere anbefalinger.

Staff Memo inneholder utredninger og dokumentasjon skrevet av Norges Banks ansatte og andre forfattere tilknyttet Norges Bank. Synspunkter og konklusjoner i arbeidene er ikke nødvendigvis representative for Norges Bank.

ISSN 1504-2596 (online)

Publisert 12. mars 2013 12:30
Publisert 12. mars 2013 12:30