Norges Bank

Staff Memo

Utdyping av stresstestene i Finansiell stabilitet 2/2012

Forfatter:
Rønnaug Melle Johansen, Knut Kolvig, Olav Mundal og Haakon Solheim
Serie:
Staff Memo
Nummer:
32/2012

I rapporten Finansiell stabilitet (FS) har Norges Bank to ganger i året publisert resultatene av makrostresstester av bankenes soliditet. Hensikten med stresstesten er å vurdere hvordan kreditt- og markedsrisiko vil utvikle seg under ulike makroøkonomiske forutsetninger, og hvilke konsekvenser dette får for banksystemet som helhet. I rapporten ble det presentert en referansebane og et stressalternativ som reflekterer sentrale risikofaktorer. Denne artikkelen beskriver hvordan stressalternativet i Finansiell stabilitet 2/12 er bygget opp, og hvor følsomme resultatene er for endringer i sentrale antakelser.

Staff Memo inneholder utredninger og dokumentasjon skrevet av Norges Banks ansatte og andre forfattere tilknyttet Norges Bank. Synspunkter og konklusjoner i arbeidene er ikke nødvendigvis representative for Norges Bank.

ISSN 1504-2596 (online)

Publisert 13. desember 2012 13:15
Publisert 13. desember 2012 13:15