Norges Bank

Staff Memo, Tohundreårsjubileum

Knuten på perlekjedet. Securitas-aksjonen og Norges Bank 1925-1928

Forfatter:
Eivind Thomassen
Serie:
Staff Memo
Nummer:
26/2012

Staff Memo inneholder utredninger og dokumentasjon skrevet av Norges Banks ansatte og andre forfattere tilknyttet Norges Bank. Synspunkter og konklusjoner i arbeidene er ikke nødvendigvis representative for Norges Bank.

ISSN 1504-2596 (online)

Publisert 29. oktober 2012 15:00
Publisert 29. oktober 2012 15:00