Norges Bank

Staff Memo

Risikopåslagene i Nibor og andre lands interbankrenter

Forfatter:
Tom Bernhardsen, Arne Kloster og Olav Syrstad
Serie:
Staff Memo
Nummer:
20/2012

Staff Memo inneholder utredninger og dokumentasjon skrevet av Norges Banks ansatte og andre forfattere tilknyttet Norges Bank. Synspunkter og konklusjoner i arbeidene er ikke nødvendigvis representative for Norges Bank.

ISSN 1504-2596 (online)

Publisert 11. september 2012 14:00
Publisert 11. september 2012 14:00