Norges Bank

Skriftserie

Statlig pengeteori? Pengebegrep, pengekrav og statsmyndighet

Forfatter:
Helge Syrstad
Serie:
Skriftserie
Nummer:
54/2019

Denne utgaven av Norges Banks skriftserie inneholder en rettsvitenskapelig analyse av pengebegrepet og pengekravet. I boken søkes belyst spørsmålene hva penger er, og hvordan endringer i pengeverdien kan påvirke hvilke ytelser partene i et pengekravsforhold skal erlegge. Et grunntema er i hvilken grad penger kan anses som utslag av statlige lovvedtak. Tittelen på boken er derfor lånt fra en klassisk avhandling innenfor pengeteori, nemlig Staatliche Theorie des Geldes av Georg Friedrich Knapp fra 1905. Boken er en juridisk avhandling, men den vil ha interesse ikke bare for jurister, men alle som er interessert i pengeteori, historie og rettshistorie.

ISSN 0802-7188 (trykt), 1504-0577 (online)

Publisert 8. februar 2019 09:00
Publisert 8. februar 2019 09:00