Norges Bank

Tohundreårsjubileum, Skriftserie

Kampen om speciedaleren: debatten 1832-1836 om paripolitikken mellom Jacob Aall og Anton Martin Schweigaard

Forfatter:
Øyvind Eitrheim, Ib E. Eriksen og Arild Sæther (red.)
Serie:
Skriftserie
Nummer:
50/2016

ISSN 0802-7188 (trykt), 1504-0577 (online)

Publisert 21. desember 2016 09:15
Publisert 21. desember 2016 09:15