Norges Bank

Tohundreårsjubileum, Skriftserie

Kampen om banken: Et historisk perspektiv på utformingen av det nye Norges bank- og pengevesen ca. 1814–1816

Forfatter:
Martin Austnes
Serie:
Skriftserie
Nummer:
49/2016

ISSN 0802-7188 (trykt), 1504-0577 (online)

Publisert 20. desember 2016 14:45
Publisert 20. desember 2016 14:45