Norges Bank

Aktuell kommentar

Regulering av boliglån – effekter på kreditt og boligpriser

Forfatter:
Kjersti-Gro Lindquist og Magdalena D. Riiser
Serie:
Aktuell kommentar
Nummer:
3/2018

Internasjonale analyser finner at reguleringstiltak rettet mot boliglån kan bidra til å dempe veksten i boligpriser og kreditt, men resultatene spriker noe med hensyn på hvilke tiltak som virker og hvor effektive de er. Effektene kan være betydelige. Stimuleringseffekten ved lemping på tiltak i nedgangsperioder virker til å være svakere.

Serien består av kortere, signerte artikler om aktuelle økonomiske problemstillinger, og publiseres kun på våre internettsider.

Publisert 29. oktober 2018 10:00
Publisert 29. oktober 2018 10:00