Norges Bank

Aktuell kommentar

Analyser av effekter av boliglånsforskriften

Forfatter:
Henrik Borchgrevink og Kjersti Næss Torstensen
Serie:
Aktuell kommentar
Nummer:
1/2018

Denne Aktuelle kommentaren ble oppdatert 11.04.2018 med en ny seksjon om utviklingen i gjeld i 2017 (seksjon 4). Original versjon ble publisert 02.03.2018, og hadde undertittelen «Foreløpige analyser basert på boligpriser og boligtransaksjoner i 2017 samt ligningstall for 2013-2015».

Serien består av kortere, signerte artikler om aktuelle økonomiske problemstillinger, og publiseres kun på våre internettsider.

Publisert 2. mars 2018 08:45
Sist endret 11. april 2018 13:23
Publisert 2. mars 2018 08:45
Sist endret 11. april 2018 13:23