Norges Bank

Aktuell kommentar

Innføring av IFRS 9

Forfatter:
Nicolas Stefano
Serie:
Aktuell kommentar
Nummer:
8/2017

Nye regnskapsregler for tapsføring (IFRS 9) blir innført i Norge fra 2018. I motsetning til dagens regelverk skal nedskrivingene på utlån under IFRS 9 baseres mer på forventede utlånstap og fremoverskuende vurderinger. Dette kan øke bankenes utlånstap, både når regelverket blir implementert og i nedgangsperioder når kredittrisikoen øker. Flere av de store norske bankene venter ingen eller begrensede effekter av IFRS 9. Effektene av implementeringen av IFRS 9 er ennå ikke fullstendig observert i praksis, og presenterer derfor en politikkutfordring. Beslutningstakere på dette området må fortsatt gjøre dynamiske vurderinger i den tilsynsmessige håndteringen av systemrisiko.

Serien består av kortere, signerte artikler om aktuelle økonomiske problemstillinger, og publiseres kun på våre internettsider.

Publisert 14. november 2017 13:00
Publisert 14. november 2017 13:00