Norges Bank

Aktuell kommentar

Petroleumsfondsmekanismen og utviklingen i petrobufferporteføljen (PBP)

Forfatter:
Kathrine Lund og Kjetil Stiansen
Serie:
Aktuell kommentar
Nummer:
2/2017

Staten har over tid hatt store inntekter i både kroner og valuta fra petroleumssektoren (statens netto kontantstrøm). Samtidig har staten også store valutainntekter i form av avkastning i Statens Pensjonsfond Utland (SPU). En del av disse inntektene brukes hvert år til å dekke det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet i tråd med handlingsregelen. Frem til og med 2015 var statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten større enn det oljekorrigerte underskuddet. Differansen ble da overført til SPU. Fra 2016 har situasjonen vært motsatt. Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten er ikke lenger nok til å dekke hele det oljekorrigerte underskuddet. Deler av avkastningen i SPU overføres derfor fra SPU til bruk over statsbudsjettet. I Norges Bank håndteres valutatransaksjonene knyttet til petroleumfondsmekanismen i en egen valutaportefølje kalt petrobufferporteføljen (PBP). Overgangen fra at det tidligere var en overføring til SPU til at det nå er en overføring fra SPU, har skapt endringer i utviklingen i denne porteføljen både gjennom måneden og året som helhet. Mens PBP tidligere steg gjennom måneden, vil den nå falle gjennom måneden. Dette gir et behov for å øke størrelsen på PBP fremover.

Serien består av kortere, signerte artikler om aktuelle økonomiske problemstillinger, og publiseres kun på våre internettsider.

Publisert 9. februar 2017 10:45
Publisert 9. februar 2017 10:45