Norges Bank

Aktuell kommentar

Sterk vekst i forbrukslån

Forfatter:
Marius Hagen, Lars-Tore Turtveit og Bjørn Helge Vatne
Serie:
Aktuell kommentar
Nummer:
1/2017

Forbrukslån har vokst raskt de siste årene. Forbrukslån står for en liten andel av husholdningenes totale lån, men en stor andel av utlånstapene til husholdningssektoren. Ligningstall tyder på at mye av forbrukslånene holdes i eldre aldersgrupper. De høye rentene på forbrukslån gir aktørene betydelig utlånskapasitet og gjør at de tåler høye tap. Mye av forbrukslånene er gitt av spesialiserte banker som i stor grad finansieres med innskudd garantert av Bankenes sikringsfond.

Serien består av kortere, signerte artikler om aktuelle økonomiske problemstillinger, og publiseres kun på våre internettsider.

Publisert 30. januar 2017 14:15
Publisert 30. januar 2017 14:15