Norges Bank

Aktuell kommentar

Økt omstillingsevne blant norske oljeleverandører

Forfatter:
Anna Sandvig Brander, Henriette Brekke og Bjørn E. Naug
Serie:
Aktuell kommentar
Nummer:
4/2016

Serien består av kortere, signerte artikler om aktuelle økonomiske problemstillinger, og publiseres kun på våre internettsider.

Publisert 17. mars 2016 10:00
Publisert 17. mars 2016 10:00