Norges Bank

Aktuell kommentar

Fra en «kritisk rentebelastning» til en «sårbar gjeldsbelastning»

Forfatter:
Kjersti Næss Torstensen
Serie:
Aktuell kommentar
Nummer:
2/2016

Serien består av kortere, signerte artikler om aktuelle økonomiske problemstillinger, og publiseres kun på våre internettsider.

Publisert 17. mars 2016 10:00
Publisert 17. mars 2016 10:00