Norges Bank

Rundskriv 3/2023

Oppdatering av Norges Banks S-lånsrutiner

Norges Bank har i dag oppdatert rutinene for hvordan deler av en banks boliglånsportefølje kan stilles som pant i forbindelse med en S-lånssøknad.  

Gjennom fjoråret har Norges Bank i samarbeid med et utvalg banker testet hvordan bankene kan overføre informasjon om lån i en portefølje som kvalifiserer som sikkerheter. Erfaringene fra testene har lagt grunnlaget for oppdateringen av Norges Banks S-lånsrutiner. 

Mer informasjon om pant for S-lån

Publisert 12. mai 2023 12:30