Norges Bank

Rundskriv 6/2020

Endringer i Vilkår for bankenes innskudd og uttak av kontanter i Norges Bank

1000-kroneseddelen av utgave VII ble ugyldig 15. november 2020 og er ikke lenger tvungent betalingsmiddel. Seddelen vil fortsatt kunne leveres til Norges Bank ved sentralbankdepotene. Spesifikasjon av hvordan disse sedlene skal leveres tas inn i Vilkår for bankenes innskudd og uttak av kontanter i Norges Bank. Kravene til pakking vil være de samme som for IR-sedler. Endringen gjelder fra og med 22.12.2020, og Vilkårene vil bli oppdatert samme dag.

Gjeldende Vilkår finnes på Norges Banks internettsider, se Vilkår for bankenes innskudd og uttak av kontanter i Norges Bank.

Publisert 15. desember 2020 09:00