Norges Bank

Rundskriv 9/2019

Endringer i Vilkår for bankenes innskudd og uttak av kontanter i Norges Bank

Vilkår for bankenes innskudd og uttak av kontanter i Norges Bank endres med virkning fra og med 2. januar 2020.

Endringen gjelder bestilling av kontanter i ekstraordinære situasjoner, og består i at følgende formulering tas inn i vilkårenes pkt. 4.1.

Ved behov for bestilling av kontanter i ekstraordinære situasjoner, kan Norges Bank fravike kravet om bruk av bestillingssystem. I slike tilfeller vil det bli gitt særskilt informasjon om hvilke rutiner som skal følges.

Det er også noen endringer av språklig og ikke substansiell art i Vilkårene.

Gjeldende Vilkår finnes på Norges Banks internettsider, se Vilkår for bankenes innskudd og uttak av kontanter i Norges Bank.

 

Publisert 20. desember 2019 16:15