Norges Bank

Rundskriv 9/2016

Endring til flytende rente på Norges Banks markedsoperasjoner fra og med 2017

Fra og med 2017 vil Norges Bank som hovedregel gjennomføre markedsoperasjonene til flytende rente. Rentene på Norges Banks F-lån og F-innskudd har tidligere ligget fast for hele operasjonens løpetid. Dette begrenser muligheten til å ha markedsoperasjoner med løpetid over rentemøter. Omlegging til flytende rente gjør at F-lån og F-innskudd kan gå over datoer for rentemøter, og dermed at operasjonene bedre kan tilpasses svingningene i strukturell likviditet.

Renten i Norges Banks markedsoperasjoner vil som før fastsettes ved flerprisauksjon. Flerprisauksjon innebærer at bankene legger inn bud på ønsket beløp og rente. Bankene vil by på en rente på samme måte som tidligere. I F-lån må bankene by en rente som er høyere eller lik foliorenten på auksjonsdagen. Ved F-innskudd må bankene by en rente som er lavere eller lik foliorenten på auksjonsdagen. Ved tildeling bestemmer Norges Bank samlet beløp. Budene rangeres fra høyeste til laveste rente. Budene som ligger innenfor samlet beløp vil bli tildelt med det beløp og den rente som ble budt. Det nye er at dersom foliorenten endres i løpet av operasjonens løpetid, vil bankenes tildelingsrente endres tilsvarende, fra samme dato som foliorenten endres.

Norges Bank gjør oppmerksom på at omleggingen til flytende rente ikke medfører andre endringer i likviditetsstyringen. Tidspunkt og løpetid for F-lån og F-innskudd vil som før tilpasses utviklingen i strukturell likviditet.

Ved spørsmål, vennligst ta kontakt med oss på 22 31 71 70 eller likviditet@moa.norges-bank.no.

Publisert 7. november 2016 09:30