Norges Bank

Rundskriv 5/2016

Endring av oppgjørstidspunkt for enkelte F-lån

Norges Bank har observert at norske pengemarkedsrenter stiger og blir mer volatile i forbindelse med store fall i strukturell likviditet. Tilbakemeldinger fra flere banker indikerer at dette blant annet skyldes at bankene er usikre på egen likviditetssituasjon disse dagene. For å bidra til å redusere usikkerheten har Norges Bank besluttet å legge om auksjons- og oppgjørstidspunktet for enkelte F-lån tilknyttet særlig store fall i strukturell likviditet.

Fra og med 8. juni 2016 vil Norges Bank tilby F-lånsauksjoner med oppgjørstidspunkt to virkedager etter auksjonsdato (t+2) ved betydelige fall i strukturell likviditet [1]. Mer detaljer tilknyttet den nye ordningen er spesifisert nedenfor:

Auksjonsdatoer:

På Norges Banks hjemmesider vil det til enhver tid ligge en kalender som viser datoene for planlagte auksjoner med avvikende oppgjørstidspunkt. Kalenderen vil offentliggjøres sammen med øvrig likviditetsstatistikk hver mandag og torsdag [2]. Datoene vil kunne endres i løpet av året.

Auksjonstidspunkt:

Auksjonstidspunktet for auksjoner med avvikende oppgjørstidspunkt vil normalt være kl. 14.15. Oppgjøret vil finne sted ved åpning av NBO to virkedager senere.

Sikkerheter:

Norges Banks låneforskrift §7 sier: «For F-lån skal det foreligge sikkerhet etter bestemmelsene i § 9 når bud avgis». Budgiver må ha tilstrekkelig sikkerheter tilgjengelig ved budgiving to virkedager før oppgjør. Sikkerhetene vil imidlertid ikke låses av Norges Bank før utbetalingen av lånet finner sted.

Annet:

Dersom budgivningen i F-lånsauksjonene med avvikende oppgjørstidspunkt, ikke bringer total likviditet tilstrekkelig nær siktemålet på 35 milliarder kroner, vil Norges Bank tilby nytt F-lån samme dag som strukturell likviditet faller (to virkedager senere), men da med oppgjør samme dag.

Øvrige auksjoner:

Øvrige F-lånsauksjoner vil, som i dag, avholdes med oppgjør samme dag som auksjonen avholdes. F-innskuddsauksjoner vil ikke bli berørt av endringene og vil, som i dag, ha oppgjør samme dag som auksjonen avholdes.

Dersom noe skulle være uklart, vennligst ta kontakt med oss på 22 31 71 70 eller likviditet@moa.norges-bank.no.

Fotnoter:

  1. Tidspunktene for disse auksjonene vil være en skjønnsmessig vurdering av Norges Bank, basert på endring og nivå på strukturell likviditet og allerede utestående markedsoperasjoner.
  2. Se http://www.norges-bank.no/Statistikk/bankenes-likviditet/
Publisert 6. juni 2016 12:00