Norges Bank

Nyhet, Rundskriv 4/2014

Tilbakekjøp før forfall av statsobligasjon NST 471

[UTGÅTT] Til finansinstitusjoner og medlemmer på Oslo Børs

Se også rundskriv nr. 8/19. desember 2013.

Staten framsetter tilbud om tilbakekjøp før forfall av statsobligasjon NST 471 (ISIN NO 0010226962) med ordinært forfall 15. mai 2015.

For 2014 gjelder følgende tidsplan for tilbakekjøpsauksjoner:

Auksjon
kl. 10.00

Oppgjør
kl. 07.00

10.06.14

13.06.14

24.06.14

27.06.14

19.08.14

22.08.14

23.09.14

26.09.14

21.10.14

23.10.14

02.12.14

04.12.14

 

De annonserte tilbakekjøpsauksjonene kan avlyses, eller suppleres med ad hoc-auksjoner.

Tilbakekjøpene vil skje som flerprisauksjoner via handelssystemet til Oslo Børs. Auksjonene vil være åpne for primærhandlerne i norske statspapirer. Andre budgivere må avgi bud via en primærhandler. Budtavlen på Oslo Børs åpner kl. 9.15 og stenger kl. 10.00 på auksjonsdagen. Offentliggjøring av tilbakekjøpt volum vil skje kl. 10.05 på Oslo Børs, Reuters sider NOCC/NOCD og Bloomberg side CBNO. Det vil ikke bli forhåndsannonsert et bestemt volum som skal kjøpes tilbake i hver enkelt auksjon. Norges Bank forbeholder seg retten til på fritt grunnlag å avvise ethvert innkommet bud eller alle innkomne bud.

 

Norges Bank

Publisert 3. juni 2014 12:00