Norges Bank

Rundskriv 4/2005

Private kontantdepoter - vilkår for utbetaling av rentekompensasjon fra Norges Bank til bankene

Til bankene og bankforeningene

Norges Bank har besluttet å etablere en ordning med utbetaling av rentekompensasjon for kontantbeholdninger som banker eier og oppbevarer i private depoter.

Hensikten med ordningen er å bidra til at det etableres private depoter for å ivareta bankenes behov for omfordeling og mellomlagring av kontanter. Med slike depoter vil bankene stå for en større del av omfordelingen av kontanter innenfor regioner, og Norges Banks grossistrolle i kontantforsyningen bli mer tydelig. Bankene bestemmer selv antall og lokalisering av depotene og bærer kostnadene ved etablering og drift. Selve driften av depotene kan bankene overlate til andre aktører. Forutsetninger for Norges Banks utbetaling av rentekompensasjon mv. er samlet i et sett vilkår med vedlegg som er gjort gjeldende fra 11. juli 2005. Vilkår med vedlegg er lagt ut på våre internettsider og kan dessuten fås ved henvendelse på mail til KBKontroll@norges-bank.no eller på telefon 22 31 60 00.
Publisert 12. juli 2005 14:00
Sist endret 19. oktober 2009 15:24