Norges Bank

Pengemarkedsundersøkelse

Omsetningen i valuta- og derivatmarkedet (Treårig undersøkelse i regi av BIS)

Hvert tredje år siden 1989 har Norges Bank gjort en undersøkelse av aktiviteten i det norske valutamarkedet i samarbeid med Bank for International Settlements (BIS). Fra 2013 gjennomfører Norges Bank en årlig undersøkelse av det norske pengemarkedet. Undersøkelsen utfyller BIS-undersøkelsen, og dekker i tillegg markedene for gjenkjøpsavtaler (repo-markedet) og for usikrede pengemarkedslån.

Publisert 16. september 2019 18:00
Publisert 16. september 2019 18:00