Norges Bank

Pengemarkedsundersøkelse

Norges Banks pengemarkedsundersøkelse

Serie:
Pengemarkedsundersøkelse
Nummer:
2017

Hvert tredje år siden 1989 har Norges Bank gjort en undersøkelse av aktiviteten i det norske valutamarkedet i samarbeid med Bank for International Settlements (BIS). Fra 2013 gjennomfører Norges Bank en årlig undersøkelse av det norske pengemarkedet. Undersøkelsen utfyller BIS-undersøkelsen, og dekker i tillegg markedene for gjenkjøpsavtaler (repo-markedet) og for usikrede pengemarkedslån.

Publisert 13. oktober 2017 12:00
Publisert 13. oktober 2017 12:00