Norges Bank

Det norske finansielle systemet 2024

Rapport

Det Norske Finansielle systemet gir en samlet oversikt over det finansielle systemet i Norge, hvilke oppgaver det utfører, og hvordan disse oppgavene blir løst.

Rapporten er ment som et oppslagsverk og en lærebok. Innledningen gir overordnet oversikt over hele det finansielle systemet.

Les innledning

Nøkkeltall for det finansielle systemet

 • 5 127 mrd
  Bruttonasjonalprodukt i Norge

 • 3 855 mrd
  BNP Fastlands-Norge

 • 175 %
  Gjeld som andel av BNP

Finansmarkedene

Kapittel 1 beskriver de ulike markedene for utstedelse og omsetning av finansielle instrumenter: penge-, obligasjons-, valuta-, og aksjemarkedet og markedene for finansielle derivater.

Les kapittel 1

Nøkkeltall fra finansmarkedene

 • 2884 mrd
  Utestående i obligasjonsmarkedet

 • 1 972 mrd
  Forvaltede midler i verdipapirfond

 • 2 550 mrd
  Forsikringsforetakenes forvaltningskapital

Finansforetak

Kapittel 2 omtaler de viktigste finansforetakene: banker, kredittforetak, forsikring- og pensjonsordninger, ulike fond m.m., i tillegg til Norges Bank som selv også er en del av det finansielle systemet.

Les kapittel 2

Nøkkeltall finansforetak

 • 123
  Antall banker

 • 6 674 mrd
  Utlån fra finansforetak til privatpersoner, bedrifter og kommuner

 • 3 488 mrd
  Innskudd i bankene

Finansiell infrastruktur

Kapittel 3 beskriver infrastrukturen i det finansielle systemet. Infrastrukturen omfatter betalingssystemet og systemene der betaling og overføring av verdipapirer, valuta og derivater i finansmarkedene skjer.

Les kapittel 3

Nøkkeltall finansiell infrastruktur

 • 550
  Korttransaksjoner per innbygger per år

 • 724 millioner
  Antall betalinger over internett med norske betalingskort

 • 40 mrd
  Kontanter i omløp

Serie:
Det norske finansielle systemet
Nummer:
2024
Publisert:
27. juni 2024 12:00