Norges Bank

Regionalt nettverk

Oppsummering fra ringerunde i april 2013

6. mai 2013

I perioden 23.-26. april 2013 ble det gjennomført telefonsamtaler med et begrenset utvalg kontakter i Norges Banks regionale nettverk. Samtlige regioner deltok, og 68 bedrifter fra privat sektor ble intervjuet. Samtalene fokuserte på utviklingen i produksjon og sysselsetting siden januar.

I januar (runde 2013-1) ventet bedriftene i Regionalt nettverk at veksten i produksjonen ville tilta litt det neste halve året. Informasjonen innhentet i slutten av april indikerer at produksjonen har økt noe mindre enn bedriftene så for seg i januar. De samlede produksjonsutsiktene ser ut til å være om lag uendret fra januar.

I januar planla bedriftene å øke sysselsettingen de neste 3 månedene. De rapporterte i april at utviklingen i sysselsettingen hadde vært om lag som ventet. Kapasitetsutnyttingen kan se ut til å være på om lag samme nivå som i januar.

Fakta om regionalt nettverk

 

Norges Bank etablerte høsten 2002 et regionalt nettverk bestående av bedrifter, organisasjoner og kommuner i hele landet. Mer om Regionalt nettverk

Publisert 6. mai 2013 10:00