Norges Bank

Valutareserver

Forvaltningen av valutareservene: rapport for 1. kvartal 2022

Serie:
Valutareserver
Nummer:
1/2022

Reservene er delt inn i en renteportefølje og en aksjeportefølje. I tillegg inngår det en petrobufferportefølje. Fra og med andre kvartal 2013 utarbeides en samlet rapport om forvaltningen av valutareservene. Mer om valutareservene

Publisert 6. mai 2022 10:00
Publisert 6. mai 2022 10:00