Norges Bank

Valutareserver

Forvaltningen av valutareservene: rapport for 4. kvartal 2021

Serie:
Valutareserver
Nummer:
4/2021

Reservene er delt inn i en renteportefølje og en aksjeportefølje. I tillegg inngår det en petrobufferportefølje. Fra og med andre kvartal 2013 utarbeides en samlet rapport om forvaltningen av valutareservene. Mer om valutareservene

Publisert 3. mars 2022 10:00
Publisert 3. mars 2022 10:00