Norges Bank

Valutareserver

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver: rapport for andre kvartal 2020

Serie:
Valutareserver
Nummer:
2/2020

Reservene er delt inn i en renteportefølje og en aksjeportefølje. I tillegg inngår det en petrobufferportefølje. Fra og med andre kvartal 2013 utarbeides en samlet rapport om forvaltningen av valutareservene. Mer om valutareservene

Publisert 21. august 2020 10:00
Publisert 21. august 2020 10:00