Norges Bank

Valutareserver

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver: rapport for andre kvartal 2018

Serie:
Valutareserver
Nummer:
2/2018

Reservene er delt inn i en renteportefølje og en aksjeportefølje. I tillegg inngår det en petrobufferportefølje. Fra og med andre kvartal 2013 utarbeides en samlet rapport om forvaltningen av valutareservene. Mer om valutareservene

Publisert 24. august 2018 10:00
Publisert 24. august 2018 10:00