Norges Bank

Valutareserver

Forvaltning av Norges Banks valutareserver: rapport for tredje kvartal 2016

Serie:
Valutareserver
Nummer:
3/2016

Reservene er delt inn i en renteportefølje og en aksjeportefølje. I tillegg inngår det en petrobufferportefølje. Fra og med andre kvartal 2013 utarbeides en samlet rapport om forvaltningen av valutareservene. Mer om valutareservene

Publisert 4. november 2016 10:00
Publisert 4. november 2016 10:00