Norges Bank

Valutareserver

Forvaltning av Norges Banks valutareserver: rapport for andre kvartal 2013

Serie:
Valutareserver
Nummer:
2/2013

Reservene er delt inn i en renteportefølje og en aksjeportefølje. I tillegg inngår det en petrobufferportefølje. Fra og med andre kvartal 2013 utarbeides en samlet rapport om forvaltningen av valutareservene. Mer om valutareservene

Publisert 16. august 2013 10:00
Publisert 16. august 2013 10:00