Norges Bank

Pengepolitisk rapport

Pengepolitisk rapport 4/2023

Les rapporten her (nettformat)

Første versjon av filen "Anslag på makroøkonomiske hovedstørrelser" som ble publisert kl. 10.00 var feil. Riktig versjon ble publisert kl 10.05 den 14. desember.

Forsidebilde av publikasjonen Pengepolitisk rapport 4/2023

Rapporten inneholder Norges Banks vurdering av utsiktene for styringsrenten. Vurderingene er basert på de økonomiske anslagene som fremgår av rapporten. Utgis fire ganger årlig: mars, juni, september og desember. Ble fram til 2013 publisert tre ganger årlig. ISSN 1894-0234 (online).

Se også: Tidligere rentebeslutninger l Dato for neste utgivelse i kalenderen

Publisert 14. desember 2023 10:00
Sist endret 14. desember 2023 10:05
Publisert 14. desember 2023 10:00
Sist endret 14. desember 2023 10:05