Norges Bank

Pengepolitisk rapport

Pengepolitisk rapport 1/2023

Les rapporten her (nettformat)

I versjonen av PPR som ble publisert klokken 10.00 den 23. mars viste tabell 2A sesongjusterte tall for prisveksten. Tabellen er nå endret til å vise ujusterte tall.

I tabell 3 er "Etterspørsel fra Fastlands-Norge" i 2026 endret fra 0,0 til 1,8 prosent.

Forsidebilde av publikasjonen Pengepolitisk rapport 1/2023

Rapporten inneholder Norges Banks vurdering av utsiktene for styringsrenten. Vurderingene er basert på de økonomiske anslagene som fremgår av rapporten. Utgis fire ganger årlig: mars, juni, september og desember. Ble fram til 2013 publisert tre ganger årlig. ISSN 1894-0234 (online).

Se også: Tidligere rentebeslutninger l Dato for neste utgivelse i kalenderen

Publisert 23. mars 2023 10:00
Sist endret 24. mars 2023 13:05
Publisert 23. mars 2023 10:00
Sist endret 24. mars 2023 13:05