Norges Bank

Pengepolitisk rapport

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 4/2021

Les rapporten her (nettutgave)

Tallgrunnlag til tabeller i PPR 4/21 ble oppdatert 20. desember kl 10:00 med en tabell som viser den estimerte effekten av energipriser på inflasjonen og på husholdningenes disponible realinntekt for 1.kv. 2021 – 4.kv. 2024.

Forsidebilde av publikasjonen Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 4/2021

Rapporten inneholder Norges Banks vurdering av utsiktene for styringsrenten. Vurderingene er basert på de økonomiske anslagene som fremgår av rapporten. Utgis fire ganger årlig: mars, juni, september og desember. Ble fram til 2013 publisert tre ganger årlig. ISSN 1894-0234 (online).

Se også: Tidligere rentebeslutninger l Dato for neste utgivelse i kalenderen

Publisert 16. desember 2021 10:00
Sist endret 20. desember 2021 10:00
Publisert 16. desember 2021 10:00
Sist endret 20. desember 2021 10:00