Norges Bank

Pengepolitisk rapport

Pengepolitisk oppdatering mai 2020

Pengepolitisk oppdatering mai 2020 inneholder Norges Banks vurdering av de økonomiske utsiktene. Rapporten er utgitt i forbindelse med komiteens rentemøte 6. mai 2020.

Rapporten inneholder Norges Banks vurdering av utsiktene for styringsrenten og behovet for en motsyklisk kapitalbuffer i bankene. Vurderingene er basert på de økonomiske anslagene som fremgår av rapporten. Utgis fire ganger årlig: mars, juni, september og desember.

ISSN 1894-0226 (trykt utg.). ISSN 1894-0234 (online).

Publisert 7. mai 2020 10:00
Publisert 7. mai 2020 10:00