Norges Bank

Pengepolitisk rapport

Pengepolitisk rapport 3/12

I møtet 29. august 2012 diskuterte hovedstyret aktuelle temaer til rapporten. I møtet 17. oktober 2012 drøftet hovedstyret de økonomiske utsiktene og hovedlinjene i pengepolitikken. På grunnlag av denne drøftingen og en tilråding fra bankens ledelse vedtok hovedstyret i møtet 31. oktober en pengepolitisk strategi for perioden fram til neste rapport legges fram 14. mars 2013. Hovedstyrets vurdering av de økonomiske utsiktene og strategien for pengepolitikken er gjengitt i avsnittet "Hovedstyrets vurdering". I perioden fram til neste rapport er det rentemøte i hovedstyret 19. desember 2012.

Rapporten inneholder Norges Banks vurdering av utsiktene for styringsrenten. Vurderingene er basert på de økonomiske anslagene som fremgår av rapporten. Utgis fire ganger årlig: mars, juni, september og desember. Ble fram til 2013 publisert tre ganger årlig. ISSN 1894-0234 (online).

Se også: Tidligere rentebeslutninger l Dato for neste utgivelse i kalenderen

Publisert 31. oktober 2012 14:00
Publisert 31. oktober 2012 14:00