Norges Bank

Pengepolitisk rapport

Pengepolitisk rapport 3/10

Den pengepolitiske strategien i kapittel 1 ble vedtatt av hovedstyret 27. oktober 2010.

Rapporten inneholder Norges Banks vurdering av utsiktene for styringsrenten og behovet for en motsyklisk kapitalbuffer i bankene. Vurderingene er basert på de økonomiske anslagene som fremgår av rapporten. Utgis fire ganger årlig: mars, juni, september og desember.

ISSN 1894-0226 (trykt utg.). ISSN 1894-0234 (online).

Publisert 27. oktober 2010 14:00
Publisert 27. oktober 2010 14:00