Norges Bank

Pengepolitisk rapport

Pengepolitisk rapport 1/09

Serie:
Pengepolitisk rapport
Nummer:
1/2009

Rapporten er basert på informasjon fram til og med 19. mars 2009.
Den pengepolitiske strategien i kapittel 1 ble vedtatt av hovedstyret 25. mars 2009.

Rapporten inneholder Norges Banks vurdering av utsiktene for styringsrenten og behovet for en motsyklisk kapitalbuffer i bankene. Vurderingene er basert på de økonomiske anslagene som fremgår av rapporten. Utgis fire ganger årlig: mars, juni, september og desember.

ISSN 1894-0226 (trykt utg.). ISSN 1894-0234 (online).

Publisert 25. mars 2009 14:00
Publisert 25. mars 2009 14:00