Norges Bank

Pengepolitisk rapport

Pengepolitisk rapport 1/09

Serie:
Pengepolitisk rapport
Nummer:
1/2009

Rapporten er basert på informasjon fram til og med 19. mars 2009.
Den pengepolitiske strategien i kapittel 1 ble vedtatt av hovedstyret 25. mars 2009.

Rapporten inneholder Norges Banks vurdering av utsiktene for styringsrenten. Vurderingene er basert på de økonomiske anslagene som fremgår av rapporten. Utgis fire ganger årlig: mars, juni, september og desember. Ble fram til 2013 publisert tre ganger årlig. ISSN 1894-0234 (online).

Se også: Tidligere rentebeslutninger l Dato for neste utgivelse i kalenderen

Publisert 25. mars 2009 14:00
Publisert 25. mars 2009 14:00