Norges Bank

Pengepolitisk rapport

Pengepolitisk rapport 1/08

Serie:
Pengepolitisk rapport
Nummer:
1/2008

Hvis du lagrer filen og henter den inn i PowerPoint kan du ved å dobbeltklikke på figurene få frem tallene bak figurene.

Rapporten er basert på informasjon fram til og med 10. mars 2008.
Den pengepolitiske strategien i kapittel 1 ble vedtatt av hovedstyret 13. mars 2008.

Rapporten inneholder Norges Banks vurdering av utsiktene for styringsrenten. Vurderingene er basert på de økonomiske anslagene som fremgår av rapporten. Utgis fire ganger årlig: mars, juni, september og desember. Ble fram til 2013 publisert tre ganger årlig. ISSN 1894-0234 (online).

Se også: Tidligere rentebeslutninger l Dato for neste utgivelse i kalenderen

Publisert 13. mars 2008 14:00
Publisert 13. mars 2008 14:00