Norges Bank

Pengepolitisk rapport

Inflasjonsrapport 1/2006

Serie:
Pengepolitisk rapport
Nummer:
1/2006


Rapporten er basert på informasjon fram til og med 10. mars 2006.
Den pengepolitiske strategien i kapittel 1 ble vedtatt av hovedstyret 16. mars 2006.

Rapporten inneholder Norges Banks vurdering av utsiktene for styringsrenten. Vurderingene er basert på de økonomiske anslagene som fremgår av rapporten. Utgis fire ganger årlig: mars, juni, september og desember. Ble fram til 2013 publisert tre ganger årlig. ISSN 1894-0234 (online).

Se også: Tidligere rentebeslutninger l Dato for neste utgivelse i kalenderen

Publisert 16. mars 2006 14:00
Publisert 16. mars 2006 14:00