Norges Bank

Pengepolitisk rapport

Inflasjonsrapport 3/2004

Serie:
Pengepolitisk rapport
Nummer:
3/2004

Redaksjonen avsluttet 3. november 2004
Kapittel 1-4 er basert på informasjon fram til og med 28. oktober 2004

Rapporten inneholder Norges Banks vurdering av utsiktene for styringsrenten og behovet for en motsyklisk kapitalbuffer i bankene. Vurderingene er basert på de økonomiske anslagene som fremgår av rapporten. Utgis fire ganger årlig: mars, juni, september og desember.

ISSN 1894-0226 (trykt utg.). ISSN 1894-0234 (online).

Publisert 3. november 2004 14:00
Publisert 3. november 2004 14:00