Norges Bank

Pengepolitisk rapport

Inflasjonsrapport 3/2004

Serie:
Pengepolitisk rapport
Nummer:
3/2004

Redaksjonen avsluttet 3. november 2004
Kapittel 1-4 er basert på informasjon fram til og med 28. oktober 2004

Rapporten inneholder Norges Banks vurdering av utsiktene for styringsrenten. Vurderingene er basert på de økonomiske anslagene som fremgår av rapporten. Utgis fire ganger årlig: mars, juni, september og desember. ISSN 1894-0234 (online).

Se også

 

Publisert 3. november 2004 14:00
Publisert 3. november 2004 14:00